Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Bevolking

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Was een Brabander maar zo trots als een Fries
Was een Brabander maar zo trots als een Fries

FSP-onderzoeker Wilma de Vries schrijft in haar nieuwste column voor Lok&Co over de verbondenheid van de inwoners van Fryslân met de eigen provincie.

Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân
Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân

Voor een beter beeld van kinderarmoede in Fryslân geeft dit artikel op hoofdlijnen een aantal aanknopingspunten.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Op donderdag 4 april organiseerde FSP de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’. Bekijk hier de presentaties terug.

Domweg gelukkig in Friesland
Domweg gelukkig in Friesland

Friesland in wereldtop geluk. Dit schrijft FSP-onderzoeker Wilma de Vries over geluk in Friesland.

Monitor gezondheid gelanceerd
Monitor gezondheid gelanceerd

Vandaag is de monitor gezondheid gelanceerd over gezondheidsverschillen in Fryslân.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen.

Demografische overgang in Fryslân
Monitor bevolking

Demografische ontwikkelingen van de bevolking, zoals krimp, ontgroening en vergrijzing.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid

Beroep op particuliere hulp bij armoedebestrijding neemt toe

Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Ruime voldoende voor leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende
Noorderlingen geven leefbaarheid ruime voldoende

Inwoners van de drie Noordelijke provincies waarderen de leefbaarheid in hun dorp of wijk met gemiddeld bijna een acht.

Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger
Panel Fryslân geeft stem aan Friese burger

Eén van onze belangrijkste instrumenten om antwoord te geven op vragen is ons burgerpanel: Panel Fryslân.

Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract
Friezen over zorg en solidariteit: sleutelvragen voor het sociaal contract

Doorlichting van twee Friese panelonderzoeken brengt vijf sleutelvragen naar voren om dit ‘sociaal contract’ af te stemmen op wat Friezen vinden en voor het gesprek hierover.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Zorg in Fryslân
Zorg in Fryslân

De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg.

Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten
Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten

In Fryslân voelt 85% van de Wmo-cliënten zich zelfredzamer na het ontvangen van gemeentelijke ondersteuning.

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek
Hoger gebruik sociale voorzieningen in delen Fryslân vraagt meer onderzoek

Gemeenten met veel eenoudergezinnen maken meer gebruik van jeugdzorg en daar waar meer ouderen wonen wordt meer gebruik gemaakt van hulp in het huishouden.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande.

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân

De samenstelling van de bevolking in Fryslân verandert.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen.

Allochtonen in Fryslân
Allochtonen in Fryslân

In Fryslân is het aandeel allochtonen in de bevolking met 9% ruim de helft lager dan landelijk (22%).

Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe
Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe

De tijd van bevolkingsgroei is over en in grote delen van Noord Fryslân en Zuidoost Fryslân is de krimp ingezet.

Sociale Binding in Fryslân
Sociale Binding in Fryslân

In ‘Nijsgjirrich: Sociale Binding in Fryslân’ presenteert het Fries Sociaal Planbureau een aantal gegevens over sociale verbondenheid in Fryslân.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

Hoeveel 65-plussers wonen er in Fryslân? Hoeveel mannen en vrouwen zijn dit? Waar wonen zij vooral? Dit en meer leest en ziet u in deze publicatie.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân

Het Fluchskrift Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân biedt beleidsmakers en een ieder met interesse in dit thema inzicht in demografische ontwikkelingen.