Heeft u een brief ontvangen om zich aan te melden voor Panel Fryslân? Klik dan hier.
Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Bevolking

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid

Beroep op particuliere hulp bij armoedebestrijding neemt toe

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Zorg in Fryslân
Zorg in Fryslân

De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg.

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Demografische overgang in Fryslân
Monitor bevolking

Demografische ontwikkelingen van de bevolking, zoals krimp, ontgroening en vergrijzing.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande.

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân

De samenstelling van de bevolking in Fryslân verandert.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Voorzieningen en mobiliteit op het Friese platteland
Voorzieningen en mobiliteit op het Friese platteland

Het Fries Sociaal Planbureau heeft recente onderzoeken van het Fries burgerpanel over voorzieningen (2015) en de leefbaarheidsmonitor

Fries burgerpanel over leefbaarheid
Fries burgerpanel over leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam leven en wonen in de eigen omgeving.

Leefbaarheid in Noord-Nederland
Leefbaarheid in Noord-Nederland

In april 2016 zijn de burgerpanelleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen.

Allochtonen in Fryslân
Allochtonen in Fryslân

In Fryslân is het aandeel allochtonen in de bevolking met 9% ruim de helft lager dan landelijk (22%).

Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe
Krimp, maar aantal Friese huishoudens neemt toe

De tijd van bevolkingsgroei is over en in grote delen van Noord Fryslân en Zuidoost Fryslân is de krimp ingezet.

Sociale Binding in Fryslân
Sociale Binding in Fryslân

In ‘Nijsgjirrich: Sociale Binding in Fryslân’ presenteert het Fries Sociaal Planbureau een aantal gegevens over sociale verbondenheid in Fryslân.

Vergrijzing in Fryslân
Vergrijzing in Fryslân

Hoeveel 65-plussers wonen er in Fryslân? Hoeveel mannen en vrouwen zijn dit? Waar wonen zij vooral? Dit en meer leest en ziet u in deze publicatie.