Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Inkomen

Herbezinning nodig op de tegenprestatie
Herbezinning nodig op de tegenprestatie

Gemeenten worstelen met nut en noodzaak van een tegenprestatie van bijstandsontvangers. FSP- onderzoeker Keimpe Anema houdt zich bezig met vraagstukken rondom sociaal domein en zorg en schreef hier een column over.

Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân
Kinderarmoede een halt toeroepen: ambities gestoeld op inzicht en cijfers in Fryslân

Voor een beter beeld van kinderarmoede in Fryslân geeft dit artikel op hoofdlijnen een aantal aanknopingspunten.

Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen
Regionaal verhaal achter cijfers belangrijk voor aanpak werkende armen

Naar de bestaansonzekerheid van ‘werkende armen’ gaat veel aandacht uit. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken, ook al hebben ze betaald werk. Regionale en lokale duiding is hierbij nodig.

Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken
Wereldarmoededag: armoede in Fryslân opnieuw bekeken

In aanloop naar Wereldarmoededag heeft het FSP enkele publicaties uitgebracht. Hieruit blijkt dat langdurige armoede en het aantal werkende armen in Fryslân toeneemt.

Langdurige armoede in Fryslân neemt toe
Langdurige armoede in Fryslân neemt toe

Een op de twaalf huishoudens in Fryslân heeft een laag inkomen en steeds meer huishoudens hebben dat vier jaar of langer, de zogeheten ‘langdurige armen’.

Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?
Werkende armen bijstaan: op zoek naar andere oplossingen?

Het aantal ‘werkende armen’ neemt toe. Werkende armen zijn mensen die niet uit de armoede raken ondanks het hebben van betaald werk.

Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding: een heropleving?
Vaker particuliere hulp bij armoedebestrijding: een heropleving?

Particuliere hulp aan mensen met een laag inkomen of met schulden is de laatste jaren toegenomen. Meer mensen doen een beroep op steun door onder andere kerken, de Voedselbank, private fondsen en vrijwilligersorganisaties.

Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid
Particuliere hulp bij armoedebestrijding: veranderingen en beleid

Beroep op particuliere hulp bij armoedebestrijding neemt toe

Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden
Jongvolwassenen hard nodig op de Waddeneilanden

In de afgelopen jaren is het aantal jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) op de Friese Waddeneilanden toegenomen.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten
Friese Wmo-cliënten hebben baat bij steun gemeenten

In Fryslân voelt 85% van de Wmo-cliënten zich zelfredzamer na het ontvangen van gemeentelijke ondersteuning.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Woningen vaak te duur voor jongeren
Woningen vaak te duur voor jongeren

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Tegenprestatie in de praktijk
Tegenprestatie in de praktijk

Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Senioren en inkomen
Senioren en inkomen

Het aantal senioren in Fryslân neemt toe.

Armoede in Fryslân
Armoede in Fryslân

Het aandeel huishoudens in Fryslân met een inkomen onder de lage inkomensgrens ligt in 2014 met 11,7% hoger dan het landelijk percentage (10,4%).

Beleidsanalyse schuldhulpverlening in Fryslân
Beleidsanalyse schuldhulpverlening in Fryslân

Het Fries Sociaal Planbureau heeft de beleidsstukken schuldhulpverlening van de Friese gemeenten geanalyseerd, aangevuld met de opbrengsten van een kenniscafé.

Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten
Grote verschillen in tegenprestatie tussen Friese gemeenten

Grote verschillen tussen de Friese gemeenten over de tegenprestatie die zij vragen van hun uitkeringsgerechtigden