Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

De Friese paradox in het nieuws

Geld maakt gelukkig, het lijkt een waarheid als een koe. Maar minder geld maakt Friezen niet per definitie ongelukkig, blijkt uit onderzoek van het FSP. Integendeel zelfs. We spreken van een Friese paradox. De Leeuwarder Courant heeft zaterdag 8 december uitgebreid stil gestaan bij dit fenomeen. Wat is er in Friesland nu anders dan in de rest van het land, dat mogelijk kan verklaren waarom Friezen gelukkiger zijn met minder? Het Fries Sociaal Planbureau roept iedereen op mee te denken. Economen, sociologen, historici, bestuurskundigen: iedereen is welkom om vanuit zijn of haar achtergrond mee te werken aan de verklaring van de Friese paradox. Mail bijdragen kunnen naar hfernee@fsp.nl.