Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Hoe worden onze cijfers gebruikt?

Wij brengen elke dag trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart. Veel van die informatie is te vinden in onze monitoren. Maar daar staat lang niet alles in. Daarom kun je ons altijd bellen met een specifiekere vraag. Hoe gaat dat in zijn werk? Beleidsmedewerker Janneke Dölle van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân vertelt over haar zoektocht naar cijfers.

Waarom heb je het FSP benaderd?

‘Wij organiseren in november een werkcongres Armoedebestrijding in Noordwest-Friesland. Wij waren op zoek naar cijfers en een beschrijving van trends op hoofdlijnen over armoede in onze regio. Een collega van mij had al contact opgenomen met het FSP en ik heb dat overgenomen toen zij een andere baan kreeg. Onderzoeker Keimpe Anema weet veel op het gebied van armoede. Ik had hem al eens eerder ontmoet bij een congres dus ik wist dat hij ons verder kon helpen.’

Waar gaan jullie de cijfers voor gebruiken?

‘Wij willen een overzichtelijke factsheet maken voor de deelnemers van het werkcongres. Wij hebben behoefte aan een duidelijk overzicht van speerpunten en acties op het gebied van het minimabeleid. Hoe wordt bijvoorbeeld nu gebruik van het minimabeleid gemaakt? Wij denken dat een  factsheet de mensen in het werkveld kan helpen om keuzes beter te onderbouwen.’

Heeft het FSP je kunnen helpen?

‘Welke cijfers er zijn over armoede in Noordwest Fryslân lijkt een simpele vraag, maar is toch best lastig gebleken. Zo zijn er verschillende databronnen en zijn er verschillende definities en inkomensgrenzen in omloop over armoede. Het Sociaal Cultureel Planbureau hanteert bijvoorbeeld een andere definitie over armoede dan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit maakt het lastig om te bedenken welke cijfers nuttig zijn en wat dit voor ons betekent. Het zijn bijna teveel cijfers! Gelukkig was Keimpe betrokken en reageerde hij altijd snel. Samen hebben we gekeken welke cijfers relevant zijn zonder te verzanden in een cijferbrij. Daarbij kwamen we uit op een accent op werkende armen en kinderen die in armoede opgroeien, het liefst met absolute aantallen naast percentages. Keimpe heeft ons gewezen op cijfers die bij deze informatiebehoefte passen en geholpen met de duiding van deze cijfers. Ik weet het FSP zeker weer te vinden als ik meer cijfers en inzichten nodig heb.’

Meer weten?

Heeft u een vraag over cijfers of trends & ontwikkelingen die niet in onze monitoren te vinden zijn? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over armoede? Dan kunt u contact opnemen met:

Keimpe Anema LLM MSc
Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72