Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Panel Fryslân over klimaatverandering en energietransitie

Met de energietransitie wordt de overgang bedoeld van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. Het doel is het terugdringen van de uitstoot van CO2, een broeikasgas dat medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de klimaatverandering. Hoe denken de inwoners van Fryslân over klimaatverandering en de energietransitie? Maken zij zich wel of geen zorgen over klimaatverandering? Vinden zij het tegengaan van klimaatverandering wel of niet belangrijk?

In december 2019 is Panel Fryslân bevraagd over klimaatverandering en de energietransitie. Tussen 2 december en 23 december vulden 2958 panelleden deze vragenlijst in. Panel Fryslân is representatief voor de Friese bevolking van 18 jaar en ouder. Zelfaanmelding voor het panel is niet mogelijk. Panelleden worden geworven via een aselecte steekproef en een persoonlijke uitnodigingsbrief.

In het kort

Inwoners van Fryslân vinden energie en klimaat onverminderd een belangrijk maatschappelijk thema. Ruim driekwart (78%) vindt het tegengaan van klimaatverandering belangrijk. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is daarin een belangrijk element. Vrouwen, hoogopgeleiden en oudere leeftijdsgroepen maken vinden het tegengaan van klimaatverandering vaker belangrijk.

Energie & klimaat het belangrijkste maatschappelijke thema

Begin 2019 – in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen – vroegen wij aan de inwoners van Fryslân wat zij beschouwen als de twee belangrijkste zaken die in Nederland en in Fryslân spelen. Landelijk noemden de inwoners van Fryslân toen ‘Milieu, klimaat en energiekwesties’ als belangrijkste punt van aandacht (54%). Voor Fryslân was dat ‘Landbouw, landschap, biodiversiteit en het veenweidegebied’ (35%). ‘Inwoners van Fryslân vinden groene thema’s het belangrijkst’, kopten wij toen (FSP, 2019).

Eind 2019 vroegen wij de inwoners van Fryslân opnieuw naar de belangrijkste zaken die spelen in de samenleving. Wat zijn de onderwerpen waar onze samenleving met name aandacht aan moet besteden? Opnieuw scoort het ‘groene thema’ hoog. Samen met ‘Gezondheids- en ouderenzorg’ (48%) vinden de inwoners van Fryslân ‘Energie en klimaat’ (49%) het belangrijkste thema. De kop ‘groene thema’s het belangrijkst’ is dus onverminderd van kracht in Fryslân.

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste onderwerpen waar onze samenleving op dit moment aandacht aan moet besteden ?

Zorgen over klimaatverandering

Zorgen over klimaatverandering en het tegengaan ervan hangen sterk met elkaar samen. Vrouwen, hoogopgeleiden en oudere leeftijdsgroepen maken zich vaker zorgen over klimaatverandering en vinden het tegengaan ervan ook vaker belangrijk.

i

Tweederde: 'gebruik fossiele energiebronnen verminderen'

Een groot deel van de inwoners van Fryslân (78%) vindt het belangrijk klimaatverandering tegen te gaan. Het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen is daarin een belangrijk element. Ruim tweederde van de inwoners van Fryslân (68%) is van mening dat Nederland het gebruik van fossiele energiebronnen moet verminderen, en eenzelfde aandeel acht dit noodzakelijk om klimaatverandering te verminderen.

i

Meer weten?

De overgang naar duurzame energie kan veel van burgers vragen. Zijn alle inwoners van Fryslân betrokken bij dit proces? Het FSP onderzoekt tussen 2019 en 2023 de houding, mening, verwachtingen en het gedrag van de inwoners van Fryslân ten aanzien van de energietransitie. In december 2019 is Panel Fryslân bevraagd over klimaatverandering en de energietransitie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Privé: Arjen Brander MSc
Privé: Arjen Brander MSc Onderzoeker E-mail Arjen LinkedIn 06 411 451 50