Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Reactie FSP op Overall-rapportage SCP: regionaal vergelijken en leren vraagt om doorontwikkeling

Op 4 december publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de Overall rapportage sociaal domein 2017. Dit rapport schetst landelijke ontwikkelingen in het gebruik van sociale voorzieningen en de ervaren kwaliteit van leven. Daaruit blijkt dat de eenzaamheid onder mensen die een sociale voorziening ontvangen is toegenomen. Een ander zorgpunt is dat mensen verwachten steeds minder een beroep te kunnen doen op hun sociale netwerk. Verder beschrijft het rapport verschillen in het gebruik van sociale voorzieningen tussen regio’s en gemeenten. Volgens het SCP ligt dit gebruik in de regio’s Zuidwest-Friesland en Oost-Groningen relatief hoog vergeleken met andere regio’s in Nederland. In Zuidwest-Friesland wordt volgens het SCP relatief veel gebruik gemaakt van bijstand, re-integratie en Wmo-voorzieningen als huishoudelijke hulp, dagbesteding, ambulante begeleiding en hulpmiddelen. Het FSP zoekt in samenwerking met het SCP uit hoe het hoger gebruik in Zuidwest-Friesland valt te duiden.

Kom mee kijken, vergelijken en leren van verschillen

In de Overall-rapportage benadrukt het SCP dat het lastig blijft om regionale verschillen in voorzieningengebruik inzichtelijk te maken en te vergelijken. Dit komt volgens het SCP omdat niet alle gemeenten gegevens hebben aangeleverd, iedere gemeente eigen keuzes maakt in wat en hoe zij registeren en er nagenoeg geen informatie is over de zogeheten algemene voorzieningen. Deze beperkingen vragen om een andere manier van monitoring met oog voor de lokale omstandigheden en de sociale omgeving waarin mensen leven. In een eerder nieuwsbericht vroeg het FSP aandacht voor de regionale geschiedenis, betere meetinstrumenten en de verschillen in uitvoeringspraktijk. Een ander aandachtspunt is het ontsluiten van beschikbare praktijkkennis, zoals bijvoorbeeld bij het Wmo-cliëntervaringsonderzoek. Iedere partij beschikt over een puzzelstukje aan relevante informatie.

Om de monitoring en vergelijking van sociaal domein-gegevens meer betekenis te geven organiseert het FSP de masterclass Kijken, vergelijken en leren van verschillen op donderdagmiddag 7 februari van 15.00 tot 17.00 uur. In deze masterclass komen de cijfers en relevante vragen voor gemeenten aan de orde. FSP-onderzoekers geven dan verheldering over de cijfers uit dit SCP-rapport en helpen deelnemers antwoorden te vinden op hun vragen aan de hand van verschillende bronnen en de FSP-monitoren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de gratis masterclass via info@friessociaalplanbureau.nl

Over de Overall rapportage sociaal domein 2017 van het SCP kunt u hier meer lezen.