Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Technologische zorginnovatie: Kunnen en willen alle Friezen meekomen?

Wat vraagt technologische zorginnovatie van de inwoners in Fryslân? Een mix van FSP-medewerkers, zorg- en onderwijsprofessionals en ambtenaren hebben donderdag 17 januari hier hun gedachten over uitgewisseld.

Brainstormsessies

Op uitnodiging van Kennislab Noordoost Fryslân heeft het FSP verschillende brainstormsessies georganiseerd. Aanleiding daartoe is het project Stabij Bijke, een (kunstmatig) intelligente, aaibare robot met het uiterlijk van een (Friese stabij) hond. Tijdens de brainstormsessies is gesproken over de mogelijkheden die technologische zorginnovatie biedt en wat dit van mensen en hun nabije omgeving vraagt. Er is behoefte aan meer inzichten in hoe de technologische zorginnovatie eruit ziet en wie wat doet.

Menselijk contact

Ook blijkt de ‘zachte kant’ een belangrijk gespreksonderwerp zoals bijvoorbeeld het belang van menselijk contact en het gevoel gehoord en gezien te worden als individu. Met de suggesties en inbreng van de deelnemers gaat het FSP verder richting geven aan haar onderzoek. Dit krijgt onder andere een plek in een panelonderzoek onder inwoners in Fryslân naar technologische (zorg)innovatie. Zodat gemeenten en andere partijen met het perspectief van de praktijk én inwoners nog beter het onderwerp technologische zorginnovatie tegemoet kunnen treden. Eén van de inzichten uit de brainstormsessies is dat technologie op zichzelf nog niet dé oplossing is. Naast het kunnen is het belangrijk dat mensen het ook leuk en waardevol vinden om gebruik te maken van technologische zorginnovaties, aldus de deelnemers.

Meer weten?

Kent u meer voorbeelden zoals Stabij Bijke of wilt u meedenken over de digitale en technologische zorginnovatie? Neem dan contact op met Keimpe Anema, onderzoeker Fries Sociaal Planbureau.

Keimpe Anema LLM MSc
Keimpe Anema LLM MSc Onderzoeker E-mail Keimpe LinkedIn 06 156130 72