Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst

Ruim één op de drie Friezen maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 2056 leden van Panel Fryslân. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland en het FSP onderzocht hoe de Friezen over de huidige en toekomstige zorg denken. Met de meeste Friezen gaat het goed, maar er zijn ook zorgen over de toekomst.

Jongere generaties somberder over zorg dan 65-plussers

Vooral de generaties onder de 65 jaar maken zich zorgen over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg in de toekomst. Ook zijn het met name de jongere generaties die vinden dat de zorg achteruit is gegaan in de afgelopen vijf jaar. Zij besluiten vaker maatregelen te nemen om kosten te besparen op gezondheidszorg door geen of minder zorg te gebruiken. Daarnaast vinden zij ook vaker dat de overheid verantwoordelijk moet zijn voor de financiering van zorg.

Levensstijl hoog in het vaandel

Nagenoeg alle Friezen zijn bezig met een gezonde levensstijl, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast is bijna driekwart van de Friezen bezig om voldoende mensen om zich heen te verzamelen voor als zij later hulp nodig hebben. Meer dan de helft van de Friezen denkt nooit na over materiële voorbereidingen voor toekomstige zorg zoals woningaanpassingen, hoe en waar ze later willen wonen of het sparen voor zorg. Hoe ouder de mensen, hoe meer ze hiermee bezig zijn.

Kwetsbare groepen verdienen aandacht

Met de meeste Friezen gaat het erg goed. Zij ervaren een goede gezondheid en een sociaal vangnet en hebben vertrouwen in de kwaliteit en de beschikbaarheid van de toekomstige zorg. Van mensen wordt echter steeds meer verwacht dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en ook een groter beroep gaan doen op het sociale netwerk. Uit de resultaten blijkt dat niet iedereen goed lijkt mee te komen als het gaat om deze verwachte zelfredzaamheid. Het gaat hierbij om mensen die een beperkt sociaal netwerk ervaren, zorg mijden om kosten te besparen, zich zorgen maken over de betaalbaarheid of mantelzorger zijn. De veranderingen in de zorg wordt door hen als (mogelijk) knellend ervaren en zij zijn daar bezorgd over. Om meer zicht te krijgen op deze mensen gaat het FSP nader onderzoek verrichten naar kwetsbare groepen binnen de Friese samenleving.