Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Over het FSP

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) is het onafhankelijke kennisinstituut in Fryslân dat trends en ontwikkelingen in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Overheden, organisaties, bedrijven en burgers kunnen bij het FSP nieuwe inzichten en kennis ophalen om hun werk te verbeteren. In het jaarprogramma 2019 staat wat we wanneer gaan doen.
Jaarplan en werkprogramma FSP 2019

Het FSP is op 1-1-2015 opgericht en officieel geopend in juni van dat jaar als nieuw en onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de Provincie Fryslân. Het FSP ontvangt een subsidie van de Provincie. In 2017 is die voor vier jaar toegekend. Het FSP is een stichting met een directeur bestuurder en een Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Adviesraad gevormd van betrokkenen uit de brede Friese maatschappelijke omgeving die het FSP adviseert over de keuzen in de onderzoeksagenda. Er wordt jaarlijks een werkprogramma opgesteld.

Externe zichtbaarheid & interne organisatieontwikkeling

De eerste jaren heeft het FSP gewerkt aan externe zichtbaarheid, de opbouw van het team en de interne organisatieontwikkeling. Het netwerk rondom onderzoek is ontwikkeld, samenwerking met vergelijkbare organisaties in Groningen en Drenthe werd vormgegeven en het FSP creëerde een representatief panel. Er werd een goede data-infrastructuur opgebouwd. Begin 2018 kwamen de resultaten van een gebruikersonderzoek en van daaruit is het FSP zich verder gaan ontwikkelen. Er zijn zeven monitors voor een toegankelijk overzicht van actuele thema’s ontwikkeld en twee programma’s opgestart om meer verdieping in de onderzoeksprojecten te brengen. Twee monitors over gezondheid en werk volgen binnenkort.

Missie & visie

Het FSP wil bijdragen aan de ontwikkeling van Fryslân. Dit doen we door de bestuurs- en beleidskracht in Fryslân te versterken met overzicht van en inzicht in relevante ontwikkelingen en trends in de leefsituatie van de inwoners van Fryslân.

De integraliteit en effectiviteit van het beleid en de aanpak zijn gebaat bij analyses van verbanden bij grote thema’s en trends. Hierbij is het perspectief van de inwoners ons uitgangspunt.

Wat inwoners in Fryslân ervaren, vinden en doen, is belangrijk voor de beleids- en besluitvorming. Daarbij gaat het om de kwaliteit van hun leven, de mate waarin ze in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en hoe ze veranderingen in hun leefsituatie ervaren.

Bij het verwezenlijken van deze visie heeft het FSP als kernwaarden: betrouwbaar zijn, prikkelen, onafhankelijkheid en samenwerken.

Onze hoofdvraag is: hoe gaat het met de inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden?

Onze belangrijkste doelgroep zijn beleidsmakers in de breedste zin van het woord. Daarnaast zijn we toegankelijk voor alle burgers, studenten, pers, bedrijven en alle andere geïnteresseerden in hoe het met de inwoners van Fryslân gaat.