Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Bestuur en toezicht

In 2009 is door de MO-Groep de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) vastgesteld. Deze Governancecode geldt voor alle leden van MOGroep W&MD. In de Governancecode zijn afspraken vastgelegd voor goed bestuur, toezicht en verantwoording. De Governancecode bestaat uit principes en uitwerkingen. De principes kunnen worden gezien als algemeen gangbare, breed gedragen opvattingen over goed bestuur en toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau heeft de code geïmplementeerd en past deze toe volgens het model Raad van Toezicht. Het Fries Sociaal Planbureau werkt in overeenstemming met de code. De leden van de Raad van Toezicht worden via hun benoeming gebonden aan de Governancecode van de MO W&MD. De Governancecode vormt een goed referentiekader voor het handelen van de bestuurders en toezichthouders.

De Raad van Toezicht van het Fries Sociaal Planbureau bestaat uit:

  • Ingrid van de Vegte, directeur-bestuurder
  • Jornt Ozenga, voorzitter – remuneratiecommissie
  • Wiebe Knobbe – lid
  • Ellen Offers – lid