Heeft u een brief ontvangen om zich aan te melden voor Panel Fryslân? Klik dan hier.
Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Vergrijzing in Fryslân

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen. De toename van het aantal senioren heeft consequenties voor de Friese samenleving. Het Fries Sociaal Planbureau besteedt in 2016 speciale aandacht aan vergrijzing in Fryslân. Dit is de eerste publicatie van een maandelijkse reeks. In volgende publicaties zal ingezoomd worden op specifieke aspecten van senioren in relatie tot leefbaarheid.