Heeft u een brief ontvangen om zich aan te melden voor Panel Fryslân? Klik dan hier.
Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Sociale samenhang

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Panel Fryslân over sociale contacten en betrokkenheid
Panel Fryslân over sociale contacten en betrokkenheid

Sociale samenhang en maatschappelijke betrokkenheid zijn heel belangrijk voor de kracht en kwaliteit van een samenleving, maar ook voor mensen zelf.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet.

Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving
Panel Fryslân over vertrouwen in politiek en samenleving

Panel Fryslân is optimistischer over de toekomst van de eigen provincie dan over de toekomst van Nederland.

Vrijwilligers bij sportverenigingen
Vrijwilligers bij sportverenigingen

De georganiseerde sport kent het hoogste aandeel vrijwilligers in Fryslân.

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Meedoen en vertrouwen van de inwoners van Fryslân
Sociale samenhang

Over meedoen in de maatschappij en vertrouwen van de inwoners. Denk aan verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

Tegenprestatie in de praktijk
Tegenprestatie in de praktijk

Van inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt verwacht dat zij iets terugdoen voor de samenleving

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Eenzaamheid onder senioren
Eenzaamheid onder senioren

Bijna de helft van de senioren van 75 jaar en ouder is matig tot zeer ernstig eenzaam.

Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip’
Burgerpanels Fries Sociaal Planbureau en gemeente Leeuwarden over ‘iepen mienskip’

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP), de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân zijn samen een Mienskip Monitor gestart.

Cultuurdeelname van senioren in Fryslân
Cultuurdeelname van senioren in Fryslân

Het aantal senioren in Fryslân is de afgelopen jaren toegenomen en neemt naar verwachting de komende tijd verder toe.

Friese senioren en maatschappelijke participatie
Friese senioren en maatschappelijke participatie

In deze korte publicatie is gekeken naar de maatschappelijke participatie van senioren.

Friese Sportverenigingsmonitor 2016
Friese Sportverenigingsmonitor 2016

Het Fries Sociaal Planbureau, Sport Fryslân en het Mulier Instituut willen de organisatiekracht en open club gedachte van Friese sportverenigingen meten en de ontwikkelingen daarin volgen.

Voorzieningen en mobiliteit op het Friese platteland
Voorzieningen en mobiliteit op het Friese platteland

Het Fries Sociaal Planbureau heeft recente onderzoeken van het Fries burgerpanel over voorzieningen (2015) en de leefbaarheidsmonitor

Senioren, sporten en bewegen
Senioren, sporten en bewegen

Deze publicatie over Friese senioren wordt samen met Sport Fryslân uitgebracht en gaat over sport en bewegen.

Fries burgerpanel over leefbaarheid
Fries burgerpanel over leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam leven en wonen in de eigen omgeving.

Leefbaarheid in Noord-Nederland
Leefbaarheid in Noord-Nederland

In april 2016 zijn de burgerpanelleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving.

Senioren en eenzaamheid
Senioren en eenzaamheid

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) brengt in deze publicatie eenzaamheid onder Friese senioren in beeld, in cijfers en gesprekken met professionals.

Fries burgerpanel over ‘vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven’
Fries burgerpanel over ‘vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven’

Zes op de tien leden van het Fries Burgerpanel doet vrijwilligerswerk.

Fries burgerpanel over ‘de Friese identiteit’
Fries burgerpanel over ‘de Friese identiteit’

In januari 2016 is aan 1644 leden van Fries burgerpanel van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) gevraagd wat ze van de Friese identiteit vinden.

Fries burgerpanel over ‘Samen Leven’
Fries burgerpanel over ‘Samen Leven’

In dit eerste deel van de participatiemonitor is aan het Fries burgerpanel gevraagd hoe ze denken over ‘Samen Leven’.

Mantelzorg en (over)belasting
Mantelzorg en (over)belasting

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwacht meer zelfredzaamheid van mensen, met steun van hun sociale netwerk.

Werkende mantelzorgers
Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers verrichten gemiddeld tien uur mantelzorg per week, niet werkende 15 uur.

Oudere mantelzorgers
Oudere mantelzorgers

Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder verleent mantelzorg, het gaat om ongeveer 15.000 mensen

Hulp aan mantelzorgers
Hulp aan mantelzorgers

Eén op de tien Friese mantelzorgers heeft behoefte aan hulp of steun bij het geven van mantelzorg.

Sociale Binding in Fryslân
Sociale Binding in Fryslân

In ‘Nijsgjirrich: Sociale Binding in Fryslân’ presenteert het Fries Sociaal Planbureau een aantal gegevens over sociale verbondenheid in Fryslân.

Mantelzorgers aan het woord
Mantelzorgers aan het woord

Deze publicatie laat vooral de stem van Friese mantelzorgers zelf horen.