Heeft u een brief ontvangen om zich aan te melden voor Panel Fryslân? Klik dan hier.
Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Wonen

FSP lanceert nieuwe monitor over Wonen in Fryslân
FSP lanceert nieuwe monitor over Wonen in Fryslân

Wist u dat 85 procent van de inwoners van Fryslân vindt dat ze in een aantrekkelijk dorp of wijk woont? En dat de eigen woning gemiddeld een 8.1 krijgt? Op de geheel vernieuwde website van het Fries Sociaal Planbureau vindt u antwoord op deze en andere vragen.

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen.

Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping
Wmo-cliëntervaringsonderzoek: van ‘verplicht nummer’ naar verdieping

Kennis over wie welke Wmo-voorziening nodig heeft is belangrijk voor gemeenten. Het Wmo-cliëntervaringsonderzoek kan daarbij helpen.

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe
Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Een grote meerderheid van de inwoners van de drie Noordelijke provincies geeft de leefbaarheid in hun woonomgeving een ruime voldoende.

Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden
Wonen en werken voor jongvolwassenen op de Waddeneilanden

De Friese Waddeneilanden hebben te maken met een veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en ontgroening.

Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.
Verhuisbewegingen- en motieven van hoger opgeleide Friese jongeren.

Jongeren die voor of na hun opleiding Fryslân verlaten, zijn vaak ambitieus en maken keuzes die hun kansen op een succesvolle carrière vergroten.

Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen
Friese mbo jongeren over leren, werken en wonen

Ruim de helft (54%) van de Friese jongeren volgt een mbo-opleiding. Jongeren met een mbo-opleiding ondervinden problemen op de woningmarkt.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in Fryslân
Wonen

De woning en woonomgeving zijn belangrijk voor het welzijn van mensen en de leefbaarheid in het algemeen; wie tevreden is met de woning en woonomgeving is vaker tevreden met het leven (CBS, 2018).

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Panel Fryslân over jongeren in Fryslân
Panel Fryslân over jongeren in Fryslân

Is Fryslân een leefbare provincie voor jongeren waarin ze kunnen leren, werken en wonen?

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet.

Verhuizingen van Friese jongeren
Verhuizingen van Friese jongeren

Jaarlijks vertrekken tussen de 1500 en 2200 jongeren meer uit Fryslân dan zich hier vestigen.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân 2017

In Fryslân is een demografische overgang- ook wel transitie genoemd - gaande.

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving
De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De meeste Friezen kennen de Omgevingswet niet, maar kunnen zich wel vinden in de ideeën achter de Omgevingswet.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet.

Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen jongeren in Fryslân

De samenstelling van de bevolking in Fryslân verandert.

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân
Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Hoewel Fryslân steeds grijzer wordt wil nagenoeg niemand in een grijze buurt wonen.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Senioren op de woningmarkt
Senioren op de woningmarkt

Ruim de helft van de Friese 70-plussers met een koopwoning woont vrijstaand.

Fries burgerpanel over leefbaarheid
Fries burgerpanel over leefbaarheid

Leefbaarheid is een breed begrip en gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam leven en wonen in de eigen omgeving.

Leefbaarheid in Noord-Nederland
Leefbaarheid in Noord-Nederland

In april 2016 zijn de burgerpanelleden uit Groningen, Fryslân en Drenthe bevraagd naar de ervaren leefbaarheid en de waardering van hun eigen woonomgeving.

Senioren en voorzieningen in Fryslân
Senioren en voorzieningen in Fryslân

In deze publicatie zet het Fries Sociaal Planbureau uitkomsten over senioren uit het onderzoek van het Fries burgerpanel over voorzieningen op een rij.

Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân
Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân

Het is de bedoeling dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân
Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân

De leden van het Fries burgerpanel zijn in het algemeen tevreden over de dagelijkse voorzieningen in hun buurt.

Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen
Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen

Bijna 40% van alle plekken voor beschermd wonen in Fryslân lopen risico als het gaat om toekomst bestendigheid.

Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân
Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân

Het Fluchskrift Bevolkingsontwikkelingen in Fryslân biedt beleidsmakers en een ieder met interesse in dit thema inzicht in demografische ontwikkelingen.