Filter resultaten
Thema
Toon alles
Type
berichten gevonden

Zorg

Dashboard Fries Venster Thuiswonende Ouderen geeft inzicht in ouderenzorg Fryslân
Dashboard Fries Venster Thuiswonende Ouderen geeft inzicht in ouderenzorg Fryslân

Hoe ontwikkelt de zorgvraag onder Friese ouderen zich in de komende decennia? Het Friese Venster Thuiswonende Ouderen heeft data rondom ouderenzorg in beeld gebracht.

Friese Venster Thuiswonende Ouderen: ouderenzorg in beeld
Friese Venster Thuiswonende Ouderen: ouderenzorg in beeld

Hoe ontwikkelt de zorgvraag onder Friese ouderen zich in de komende decennia? Het dashboard Friese Venster Thuiswonende Ouderen wordt binnenkort gelanceerd om data en informatie rondom ouderenzorg in kaart te brengen.

Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren
Leven in Fryslân is goed, ondanks flinke uitdagingen in de komende jaren

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak
Leven in Fryslân 2021: toekomst provincie vraagt om integrale aanpak

Het leven in Fryslân wordt als goed ervaren. Tegelijkertijd zijn er de komende jaren verschillende belangrijke uitdagingen voor de provincie. Dit blijkt uit de tweede editie van ‘Leven in Fryslân’ van het Fries Sociaal Planbureau. Om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed leven, wonen en werken blijft in de provincie zijn keuzes en een integrale aanpak nodig.

Meer gebruik van zorgtechnologie door coronacrisis?
Meer gebruik van zorgtechnologie door coronacrisis?

Geeft de coronacrisis een impuls aan het gebruik van technologie in de zorg en welzijn? Vóór de corona-uitbraak crisis stonden inwoners van Fryslân over het algemeen afwachtend tegenover het gebruik hiervan, blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Gebruik van technologie in zorg en welzijn
Gebruik van technologie in zorg en welzijn

Vóór de corona-crisis stonden inwoners van Fryslân over het algemeen afwachtend tegenover het gebruik van technologie in zorg en welzijn, blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP). 

Zorgbelang Fryslân: ‘Gezinshuizen extra belast’
Zorgbelang Fryslân: ‘Gezinshuizen extra belast’

Gezinshuizen zijn door de coronacrisis extra belast, blijkt uit onderzoek van Zorgbelang Fryslân. In de recente rapportage 'Zicht op gezinshuizen in tijden van Corona' zijn signalen gebundeld die zijn verzameld onder gezinshuisouders.

Privé: Zorggebruik, bereikbaarheid en ervaringen met zorg in Fryslân
Zorg

Over het gebruik en de bereikbaarheid van zorg en hoe inwoners zorg ervaren.

Zorg: de (mogelijke) impact van de coronacrisis
Zorg: de (mogelijke) impact van de coronacrisis

Door de coronacrisis is de druk op de zorg sterk toegenomen, zowel direct (acute zorg door virusbesmetting) als indirect (reguliere zorg, niet gerelateerd aan het coronavirus). Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis voor de zorg in Fryslân?

Afstand tot medische zorg in Fryslân het grootst
Afstand tot medische zorg in Fryslân het grootst

De gemiddelde afstand tot een ziekenhuis is van alle provincies het grootst in Fryslân, namelijk 12,7 km in 2019, terwijl dit in Nederland gemiddeld 7,1 km is. Ook een apotheek is in Fryslân verder weg dan elders in Nederland.

Wat hebben thuiswonende senioren nodig?
Wat hebben thuiswonende senioren nodig?

Professionals die dagelijks met thuiswonende senioren werken vinden dat ondersteuning efficiënter en betekenisvoller georganiseerd moet worden door samen te werken. Maar het afstemmen ervan is een complexe uitdaging. Het FSP onderzocht hoe samenwerking in de praktijk georganiseerd kan worden.

De Friese Paradox – eerste verklaringen
De Friese Paradox – eerste verklaringen

We introduceerden in 2018 ‘De Friese Paradox’. We nodigden mensen uit mee te denken over deze opvallende schijnbare tegenstelling. Op basis van de vele reacties en onze eigen verwachtingen geven we een aantal mogelijke verklaringsrichtingen.

FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen
FSP onderzoekt integrale samenwerking aan zorg voor ouderen

Wat hebben ouderen nodig om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? Het FSP onderzoekt momenteel wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij de samenwerking aan een aanbod, dat ouderen in staat stelt om met goed welbevinden langer zelfstandig thuis te wonen.

Vechten voor een plek in de samenleving?
Vechten voor een plek in de samenleving?

Het FSP heeft onderzoek gedaan naar de loopbaan van 1927 leerlingen uit het Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet speciaal onderwijs (Vso). Waar gaan ze naartoe als ze klaar zijn met school en wat doen ze vervolgens één of twee jaar later? En wat zijn succesfactoren die kunnen bijdragen aan een soepele overgang van school naar een plek om verder te leren of te werken?

5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein
5 redenen waarom gemeenten worstelen met kosten in sociaal domein

Het is veel in het nieuws. Gemeenten worstelen met de kosten in het sociaal domein en de tekorten lopen hier en daar behoorlijk op. Betrokken ambtenaren en zorgmanagers begrijpen dat kostenbeheersing een weerbarstige opgave is, maar snapt u het nog?

Anders meten en weten in de lokale verzorgingsstaat
Anders meten en weten in de lokale verzorgingsstaat

Monitoring in het sociaal domein is nog te sterk ingegeven door de informatie- en kennisbehoefte vanuit de rijksoverheid. FSP-onderzoeker Keimpe Anema staat hierbij stil in zijn blog.

Opgroeien met zorg(en)
Opgroeien met zorg(en)

Het FSP doet onderzoek naar de kwaliteit van leven van naasten van personen met een beperking. Wie zijn deze ‘jonge mantelzorgers’ eigenlijk?

Het leven is goed in Fryslân
Het leven is goed in Fryslân

In Fryslân gaat het in economisch opzicht wat minder dan in de rest van het land. Toch ervaren veel inwoners het leven in Fryslân als goed en scoort de leefbaarheid hoog. De grootste uitdaging voor de komende tijd is hoe om te gaan met de toenemende vergrijzing in Fryslân. Lees meer in de publicatie ‘Leven in Fryslân’.

Leven in Fryslân
Leven in Fryslân

‘Leven in Fryslân’ geeft aan de hand van verschillende thema’s inzicht in hoe Fryslân het doet in vergelijking met Nederland, zowel in cijfers als wat de inwoners er zelf van vinden. Het FSP brengt de publicatie eens in de twee jaar uit.

Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen
Pleidooi regionale duiding bij zorg thuiswonende ouderen

Hoe houden we de zorg voor thuiswonende ouderen op peil en betaalbaar? In dit gesprek verdient de regionale eigenheid meer aandacht. Tussen regio’s verschillen namelijk de ontwikkelingen en trends, hoe sterk deze zijn en wat de invloed hiervan is op het alledaagse leven van inwoners.

Jeugdhulp, een zorgenkindje?
Jeugdhulp, een zorgenkindje?

Gemeenten worstelen met financiële tekorten in de jeugdhulp. FSP zette actuele vraagstukken en trends in de Friese jeugdhulp op een rij.

Jeugdhulp, een zorgenkindje?
Jeugdhulp, een zorgenkindje?

Gemeenten worstelen met financiële tekorten in de jeugdhulp. Het FSP wil beleidsmakers en uitvoerende professionals die te maken hebben met de jeugdwet ondersteunen en zet actuele vraagstukken en trends op een rij.

Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân
Zorg voor thuiswonende ouderen: beschikbare cijfers en kennis in Fryslân

Vandaag verscheen het rapport ‘Zorg voor thuiswonende ouderen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Over het langer thuis wonen van ouderen in Fryslân zijn ook Friese cijfers en inzichten beschikbaar.

Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg
Toename dementie staat langer zelfstandig wonen in de weg

Met de dubbele vergrijzing in Fryslân (meer ouderen die gemiddeld ouder worden) wordt ook een toename van dementie verwacht.

Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?
Langer zelfstandig wonen: wat kunnen en willen Friezen zelf?

In Nederland blijven veel ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Wat kunnen en willen Friezen zelf?

Woonzorgatlas in nieuw jasje gelanceerd
Woonzorgatlas in nieuw jasje gelanceerd

De Woonzorgatlas Fryslân is in een nieuw jasje gestoken. Sinds vandaag is het mogelijk om vraag en aanbod rondom wonen en zorg interactief te bekijken en waar mogelijk te vergelijken.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Op donderdag 4 april organiseerde FSP de conferentie ‘Een leven lang kwetsbaar’. Bekijk hier de presentaties terug.

Een leven lang kwetsbaar
Een leven lang kwetsbaar

Kwetsbaarheid hoort bij het leven. Maar de levens van sommige mensen worden getekend door ingrijpende en langdurige kwetsbaarheid. Bianca Bijlsma schreef het essay 'Een leven lang kwetsbaar'.

Technologische zorginnovatie: Kunnen en willen alle Friezen meekomen?
Technologische zorginnovatie: Kunnen en willen alle Friezen meekomen?

Wat vraagt technologische zorginnovatie van de inwoners in Fryslân? Een mix van FSP-medewerkers, zorg- en onderwijsprofessionals en ambtenaren hebben donderdag 17 januari hier hun gedachten over uitgewisseld.

Reactie FSP op Overall-rapportage SCP: regionaal vergelijken en leren vraagt om doorontwikkeling
Reactie FSP op Overall-rapportage SCP: regionaal vergelijken en leren vraagt om doorontwikkeling

Uit de 'Overall rapportage sociaal domein 2017' blijkt dat de eenzaamheid onder mensen die een sociale voorziening ontvangen is toegenomen.

Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november
Inspiratiemiddag Vital regions op 8 november

Een vitale regio is een regio die gebruik maakt van haar eigen kernkwaliteiten en zo inspeelt op nationale en globale ontwikkelingen.

Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst
Zorgen over betaalbare zorg in de toekomst

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Met de meeste Friezen gaat het goed, maar er zijn ook zorgen over de toekomst.

Zorg in Fryslân
Zorg in Fryslân

De verwachting is dat meer mensen  en beroep zullen doen op de zorg.

Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?
Stijgende zorgvraag door het Wmo-abonnement?

Het Kabinetsvoornemen om een Wmo-abonnementstarief in te voeren doet veel stof opwaaien in het politiek debat en in de media.

Jong! Magazine over Friese jongeren
Jong! Magazine over Friese jongeren

Fryslân telt steeds minder jongeren en de verwachting is dat dit in de toekomst door zet. Daarnaast neemt het aantal pensioengerechtigden toe.

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslan
Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslan

78% van de ruim 175.000 arbeidsongeschikte jongeren onder de 35 zit thuis vanwege stress, depressiviteit of een ontwikkelingsstoornis.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 3.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau (FSP) samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uitziet.

Cliëntervaring Wmo in Fryslân
Cliëntervaring Wmo in Fryslân

Sinds 2015 hebben gemeenten extra taken gekregen rondom de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

Regionale verschillen geduid
Regionale verschillen geduid

In de rapportage sociaal domein constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau grote regionale verschillen in het gebruik van sociale domeinvoorzieningen.

Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0
Woonzorgatlas Fryslân Versie 2.0

In de Woonzorgatlas Fryslân brengt het Fries Sociaal Planbureau samen met Platform GEEF in kaart hoe het veranderende landschap van zorgvastgoed er uit ziet.

Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân
Beleidsanalyse preventief beleid senioren in Fryslân

Preventief beleid op het gebied van gezondheid en zelfredzaamheid is van belang om actief gezond te blijven en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân
Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Hoewel Fryslân steeds grijzer wordt wil nagenoeg niemand in een grijze buurt wonen.

Staat van Friese senioren
Staat van Friese senioren

In Fryslân is nu één op de vijf inwoners 65 jaar of ouder, in 2030 zal dit één op de vier inwoners zijn.

Eenzaamheid onder senioren
Eenzaamheid onder senioren

Bijna de helft van de senioren van 75 jaar en ouder is matig tot zeer ernstig eenzaam.

Dementie in Fryslan
Dementie in Fryslan

Door de toename van het aantal (oudere) ouderen stijgt het aantal mensen met ouderdomsaandoeningen, waaronder dementie.

Partnermantelzorg
Partnermantelzorg

Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder geeft aan mantelzorger te zijn (GGD, 2012).

Senioren, sporten en bewegen
Senioren, sporten en bewegen

Deze publicatie over Friese senioren wordt samen met Sport Fryslân uitgebracht en gaat over sport en bewegen.

Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet!
Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet!

In deze publicatie zijn CBS cijfers over het gebruik van jeugdbescherming in Fryslân door het Fries Sociaal Planbureau geanalyseerd.

Zorgvraag 65-plussers in Fryslân
Zorgvraag 65-plussers in Fryslân

Uit analyses van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat tussen 2011 en 2015 het absolute aantal zorgindicaties onder Friese 65-plussers is gestegen.

Meerdere instanties over de vloer
Meerdere instanties over de vloer

Het Fries Sociaal Planbureau brengt ouders in beeld die met meerdere hulpverleners te maken hebben in de zorg voor hun minderjarige kind(eren).

Gebruik jeugdzorg in Fryslân, 1e halfjaar 2015
Gebruik jeugdzorg in Fryslân, 1e halfjaar 2015

In de eerste helft van 2015 hebben 12.065 jeugdigen in Fryslân gebruik gemaakt van jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugd-reclassering).

Mantelzorg en (over)belasting
Mantelzorg en (over)belasting

De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verwacht meer zelfredzaamheid van mensen, met steun van hun sociale netwerk.

Werkende mantelzorgers
Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers verrichten gemiddeld tien uur mantelzorg per week, niet werkende 15 uur.

Oudere mantelzorgers
Oudere mantelzorgers

Eén op de acht Friezen van 65 jaar en ouder verleent mantelzorg, het gaat om ongeveer 15.000 mensen

Hulp aan mantelzorgers
Hulp aan mantelzorgers

Eén op de tien Friese mantelzorgers heeft behoefte aan hulp of steun bij het geven van mantelzorg.

Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân
Woningen met zorgvoorzieningen in Fryslân

Het is de bedoeling dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Aangesproken als zelfredzame burger
Aangesproken als zelfredzame burger

De ‘patiënt’ of ‘cliënt’ van vroeger is nu zelfredzame burger.

Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen
Risico’s toekomstbestendigheid beschermd wonen

Bijna 40% van alle plekken voor beschermd wonen in Fryslân lopen risico als het gaat om toekomst bestendigheid.

Mantelzorgers aan het woord
Mantelzorgers aan het woord

Deze publicatie laat vooral de stem van Friese mantelzorgers zelf horen.

Woonzorgatlas Fryslân 2015
Woonzorgatlas Fryslân 2015

Om inzicht te krijgen in de vraag en het aanbod van zorgvastgoed in Fryslân, heeft Platform GEEF een inventarisatie gemaakt. 

Friezen, mantelzorg en werk
Friezen, mantelzorg en werk

Het Fries Sociaal Planbureau geeft in deze publicatie zicht op de combinatie zorg en werk.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten